Isopropanol

Isopropylalkohol. Förpackningar: Dunk 5 liter.

Fara  Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsaka allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsdatablad

Artikelnummer:2108005

Pris:625 kr

Inkl. moms
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.