Lacknafta

Lösningsmedel för förtunning och spädning av färger, fläckborttagning av olja, färg och tjärstänk. Rengöring av penslar m.m. Förpackningar: 5 liter, 25 liter och 200 liter.

Fara Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskador (Centrala nervsystemet (CNS)) genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Säkerhetsdatablad

Artikelnummer:2103025

Pris:889 kr

Inkl. moms

Kontakta oss för mer info

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.