Kombi Vinylglans

Vinylglansen som ger däcksidor, plast och gummidetaljer en skyddande finish.
Spraya vinyl på önskad yta och eftertorka med polerduk.

FaraMycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säkerhetsdatablad

Artikelnummer: 3010010

Pris:494 kr/st

Inkl. moms
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.