Ecowash

Effektiv microemulsion baserad på normalparaffin. För fordonstvätt och industriell rengöring. Ecowash ger en bra tvättmiljö.

Doseras: 1:1-1:5. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar. Förpackningar: 5 liter, 25 liter och 200 liter.

FaraOrsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad

Produktblad

Artikelnummer:1403025

Pris:1 005 kr

Inkl. moms

Kontakta oss för mer info

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.