Micro P 801

Mycket effektiv koncentrerad microemulsion för fordonstvätt, motortvätt och industriell rengöring. Doseras: 1:1-1:10. Förpackningar: 5 liter, 25 liter och 200 liter.

FaraKan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Säkerhetsdatablad

Produktblad

Artikelnummer:1101025

Pris:1 205 kr

Inkl. moms

Kontakta oss för mer info

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.