Tordosol 1 lit Spray

Mycket effektiv klassiskt avfettningsmedel innehållande aromater för fordon, maskiner och industriell rengöring. Bruksfärdig lösning.

FaraKan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Säkerhetsdatablad

Produktblad

Artikelnummer: 1301002

Pris:63 kr/st

Inkl. moms
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.