Tordosol

Mycket effektiv klassiskt avfettningsmedel innehållande aromater för fordon, maskiner och industriell rengöring. Bruksfärdig lösning. Förpackningar: 5 liter, 25 liter och 200 liter.

FaraKan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Säkerhetsdatablad

Produktblad

Artikelnummer:1301025

Pris:922 kr

Inkl. moms

Kontakta oss för mer info

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.